CON-TREX® WS
Медицинская экспертиза и производственная реабилитация, Реабилитация

CON-TREX® WS

Медицинская экспертиза и производственная реабилитация, Реабилитация

Ізокінетичний пристрій CON-TREX® WS розроблений для моделювання переміщень в умовах реальних робочих оточень, занять спортом і щоденної домашньої діяльності. Для забезпечення можливості проходження унікальних і часто надзвичайно складних траєкторій руху висота розташування динамометра може регулюватися з використанням електронних компонентів; при цьому робочий елемент може займати різні положення – від розташування впритул до землі до розташування над головою пацієнта. Для забезпечення реалістичного моделювання незвичайних рухів пристрій CON-TREX® WS може обертатися й повертатися на шарнірах. У такий спосіб забезпечується можливість відтворюваного оцінювання працездатності. Можуть моделюватися різні рухи, що є частиною щоденної діяльності кваліфікованого майстра (наприклад, згвинчування/загвинчування деталей, підняття предметів, стикування важелів або розпилювання); при цьому можливо навчання виконанню зазначених рухів. Пристрій CON-TREX® WS може використовуватися не тільки для підготовки до роботи в складних робочих умовах (наприклад, при виконанні висотних робіт), але також і для складання специфічних і високоефективних планів вправ для тренування м’язів. На практиці для виконання зазначених завдань досить забезпечити робочий простір розміром лише 2 х 2 метри.

Заказать товар
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні відмінні риси пристрою CON-TREX® WS

Трьохрівнева концепція безпеки
Завдяки використанню плавно регульованих механічних упорів діапазон рухів обмежується безпосередньо динамометром. Крім того, розташування обмежників рухів відслідковується системою та постійно порівнюється з обраною траєкторією руху. Таким чином, програмне забезпечення запобігає перевищенню заданої амплітуди переміщень з надлишковим ступенем точності.


Загальні характеристики:
• високоточний ізокінетичний режим
• балістичний режим
• активне компенсування дії сили ваги
• унікальне комбінування різних типів навантаження
• точне й дуже щільне регулювання розташування осі обертання динамометра стосовно осі зчленування
кінезіологічне програмне забезпечення
Кінезіологічне програмне забезпечення забезпечує легкий поділ баз даних, що дозволяє незалежно працювати різним внутрішнім відділам або науковим підрозділам тієї ж самої установи. Представлення різних проектів звітів може бути приведене у відповідність до вимог користувача. Процес експорту даних в інші програми обробки даних здійснюється легко з використанням інтерфейсу ASCII. Так само просто може бути виконана й анонімізація даних, що використовуються у процесі проведення наукових робіт.
Докладна онлайнова допомога містить безпосередні вказівки з приводу використання конкретних пунктів меню чи виконання специфічних операцій, з відповідними зображеннями та графікою. Докладна інформація щодо виконання різних рухів, насамперед, допомагає прояснити як позиціонування суб’єкта/пацієнта, так і порядок використання необхідних адаптерів.

Терапевтична інформація

Пристрій CON-TREX® може бути використанеий при проведенні ранньої діагностики та профілактичної терапії травм опорно-рухового апарата у випадках реабілітації амбулаторних пацієнтів, а також у клінічній практиці. Крім того, пристрій використовується при проведенні наукових досліджень та у випадках оптимізації інтенсивності виконуваних робіт і сприяє точному й специфічному аналізу проблем, а отже, й високоефективній підготовці ведучих спортсменів.
Машини марки CON-TREX® придатні для проведення вимірів і аналізу характеристик завдяки високому рівню забезпечуваної точності; таким чином, дані пристрої особливо добре зарекомендували себе в наукових областях діяльності. При проведенні тренувань і терапевтичних сеансів вони можуть використовуватися для поліпшення м’язових здібностей (як у плані сили, так і в плані витривалості), а також сенсорно-рухових навичок. Завдяки універсальності своїх вимірювальних здібностей і наявності інтуїтивного тренувального програмного забезпечення, пристрій CON-TREX® відмінно підходить для наступних випадків застосування:

В ортопедичній реабілітації і травматології:
Пристрій CON-TREX® забезпечує раннє діагностування та профілактику пошкоджень або травм опорно-рухового апарата при проведенні реабілітації амбулаторних пацієнтів і в клінічній практиці.
Діагностика і реабілітація дефектів опорно-рухового апарата
Присутність м’язового дисбалансу може порушити ідеальну послідовність дій і може призвести до пошкоджень суглобів, або ж, у залежно від виду спортивної діяльності, може виявитися навіть бажаним чи необхідним явищем. Пристрій CON-TREX® допомагає в проведенні реєстрації, виявлення й аналізу зазначеного дисбалансу. Крім того, машини CON-TREX® можуть бути використані для ефективного усунення м’язового дисбалансу. Одним з переваг даного підходу є той факт, що можуть здійснюватися одночасні процедури тестування конкретного руху й тренування тіла в його виконанні.

Ендопротезування:
Машини CON-TREX® можуть бути використані при проведенні реабілітації літніх пацієнтів, зокрема, після виконаного ендопротезування. Навіть за дуже низьких показників м’язової сили пацієнти можуть проводити активні тренування й підвищувати свою м’язову силу в розумному темпі виконання рухів тіла. Це означає, що втрата м’язової сили і ступеня рухливості суглобів зводиться до мінімуму, і зазначені характеристики або підтримуються на одному рівні, або поліпшуються.

Неврологічна реабілітація:
Якщо відбулося зниження показників трудової діяльності внаслідок неврологічних причин, наприклад, травми головного мозку чи інсульту, робота з реабілітації фокусується на питаннях відновлення координації і контролю діяльності м’язів. Німецьке товариство неврології вимагає ранньої функціональної мобілізації пацієнтів, що зазнали інсульту. Пристрій CON-TREX® може успішно використовуватися для виконання даного завдання завдяки наявності режиму безупинних пасивних рухів: Уражена кінцівка пацієнта пересувається з використанням пристрою CON-TREX®, у той час як пацієнт може одночасно з цим пробувати здійснювати автономний контроль та переміщення зазначеної кінцівки. Пристрій CON-TREX® дозволяє проводити одночасну візуалізацію поточних дій, що виконуються пацієнтом, тобто, вправи можуть відображатися на екрані монітора в режимі реального часу – навіть найменші зміни просторового розташування кінцівок відразу ж відображаються на екрані. Це допомагає мотивувати пацієнта та підвищує ефективність процесу реабілітації завдяки активній співпраці пацієнта. При використанні «класичних» методів тренування зазначеного ефекту вдається досягти лише частково. Тренування в режимі «біологічного зворотного зв’язку», особливо за умов субмаксимальних навантажень, не тільки дозволяють ефективно корегувати м’язову недостатність, але також є і відмінним методом поліпшення координації.

Оптимізовані показники у змагальних видах спорту:
Машини CON-TREX® використовуються у змагальних видах спорту, насамперед тоді, коли необхідно об’єктивно оцінити фізичні дані атлета й оптимізувати послідовність ходу тренувань атлетів, що приймають участь у змаганнях, а також спортсменів вищого рівня. Завдяки можливості регулярного проведення різних тестів фізичної сили як тренери, так і атлети можуть одержувати точну інформацію щодо ефективності використовуваних методів тренування. У рамках аналізів рухів, що проводяться для оптимізації послідовностей рухів, які є специфічними для певних видів спорту, можуть також генеруватися аналізи конкретних проблем, з використанням комбінованих електроміографічних оцінок. У процесі реабілітації спортсменів вищого рівня після травм машини CON-TREX® дозволяють забезпечити проведення високоефективних сеансів тренувань і розумно використовувати період післятравматичного відновлення.

Використання в науковій і дослідницькій діяльності:
Завдяки високому рівню точності машин CON-TREX® стає можливим проведення об’єктивних оцінювань стану кожного з пацієнтів з найбільшим досяжним ступенем вірогідності. Пристрої CON-TREX® здатні архивувати всі параметри системи, які можуть мати будь-яке значення при проведенні наукових оцінювань. Крім того, завдяки наявності унікального балістичного режиму забезпечується успішне виконання як послідовностей рухів, так і процедур вимірів. Функція активної компенсації сили ваги уможливлює процеси як абсолютного, так і відносного спостереження за змінюваними значеннями. При використанні машин CON-TREX® у науковій і дослідницькій діяльності вони задають раніше неперевершені високі стандарти точності вимірів і відтворюваності відслідковуваних параметрів.