CON-TREX® WS
Медична експертиза та виробнича реабілтація, Реабілітація

CON-TREX® WS

Медична експертиза та виробнича реабілтація, Реабілітація

Ізокінетичний пристрій CON-TREX® WS розроблений для моделювання переміщень в умовах реальних робочих оточень, занять спортом і щоденної домашньої діяльності. Для забезпечення можливості проходження унікальних і часто надзвичайно складних траєкторій руху висота розташування динамометра може регулюватися з використанням електронних компонентів; при цьому робочий елемент може займати різні положення – від розташування впритул до землі до розташування над головою пацієнта.

Замовити товар
Характеристики

Для забезпечення реалістичного моделювання незвичайних рухів пристрій CON-TREX® WS може обертатися й повертатися на шарнірах. У такий спосіб забезпечується можливість відтворюваного оцінювання працездатності. Можуть моделюватися різні рухи, що є частиною щоденної діяльності кваліфікованого майстра (наприклад, згвинчування/загвинчування деталей, підняття предметів, стикування важелів або розпилювання); при цьому можливо навчання виконанню зазначених рухів. Пристрій CON-TREX® WS може використовуватися не тільки для підготовки до роботи в складних робочих умовах (наприклад, при виконанні висотних робіт), але також і для складання специфічних і високоефективних планів вправ для тренування м’язів. На практиці для виконання зазначених завдань досить забезпечити робочий простір розміром лише 2 х 2 метри.

Загальні характеристики:

  • високоточний ізокінетичний режим
  • балістичний режим
  • активне компенсування дії сили ваги
  • унікальне комбінування різних типів навантаження
  • точне й дуже щільне регулювання розташування осі обертання динамометра стосовно осі зчленування
  • кінезіологічне програмне забезпечення

 

Основні відмінні риси пристрою CON-TREX® WS

Кінезіологічне програмне забезпечення

Забезпечує легкий поділ баз даних, що дозволяє незалежно працювати різним внутрішнім відділам або науковим підрозділам тієї ж самої установи. Представлення різних проектів звітів може бути приведене у відповідність до вимог користувача. Процес експорту даних в інші програми обробки даних здійснюється легко з використанням інтерфейсу ASCII.
Так само просто може бути виконана й анонімізація даних, що використовуються у процесі проведення наукових робіт.

Докладна онлайнова допомога містить безпосередні вказівки з приводу використання конкретних пунктів меню чи виконання специфічних операцій, з відповідними зображеннями та графікою. Докладна інформація щодо виконання різних рухів, насамперед, допомагає прояснити як позиціонування суб’єкта/пацієнта, так і порядок використання необхідних адаптерів.

Трьохрівнева концепція безпеки

Завдяки використанню плавно регульованих механічних упорів діапазон рухів обмежується безпосередньо динамометром. Крім того, розташування обмежників рухів відслідковується системою та постійно порівнюється з обраною траєкторією руху. Таким чином, програмне забезпечення запобігає перевищенню заданої амплітуди переміщень з надлишковим ступенем точності.

Терапевтична інформація

Пристрій CON-TREX® може бути використанеий при проведенні ранньої діагностики та профілактичної терапії травм опорно-рухового апарата у випадках реабілітації амбулаторних пацієнтів, а також у клінічній практиці. Крім того, пристрій використовується при проведенні наукових досліджень та у випадках оптимізації інтенсивності виконуваних робіт і сприяє точному й специфічному аналізу проблем, а отже, й високоефективній підготовці ведучих спортсменів.

Машини марки CON-TREX® придатні для проведення вимірів і аналізу характеристик завдяки високому рівню забезпечуваної точності; таким чином, дані пристрої особливо добре зарекомендували себе в наукових областях діяльності.

При проведенні тренувань і терапевтичних сеансів вони можуть використовуватися для поліпшення м’язових здібностей (як у плані сили, так і в плані витривалості), а також сенсорно-рухових навичок. Завдяки універсальності своїх вимірювальних здібностей і наявності інтуїтивного тренувального програмного забезпечення, пристрій CON-TREX® відмінно підходить для наступних випадків застосування:

В ортопедичній реабілітації і травматології:

Пристрій CON-TREX® забезпечує раннє діагностування та профілактику пошкоджень або травм опорно-рухового апарата при проведенні реабілітації амбулаторних пацієнтів і в клінічній практиці.
Діагностика і реабілітація дефектів опорно-рухового апарата
Присутність м’язового дисбалансу може порушити ідеальну послідовність дій і може призвести до пошкоджень суглобів, або ж, у залежно від виду спортивної діяльності, може виявитися навіть бажаним чи необхідним явищем. Пристрій CON-TREX® допомагає в проведенні реєстрації, виявлення й аналізу зазначеного дисбалансу. Крім того, машини CON-TREX® можуть бути використані для ефективного усунення м’язового дисбалансу. Одним з переваг даного підходу є той факт, що можуть здійснюватися одночасні процедури тестування конкретного руху й тренування тіла в його виконанні.

Використання в науковій і дослідницькій діяльності:

Завдяки високому рівню точності машин CON-TREX® стає можливим проведення об’єктивних оцінювань стану кожного з пацієнтів з найбільшим досяжним ступенем вірогідності. Пристрої CON-TREX® здатні архивувати всі параметри системи, які можуть мати будь-яке значення при проведенні наукових оцінювань. Крім того, завдяки наявності унікального балістичного режиму забезпечується успішне виконання як послідовностей рухів, так і процедур вимірів. Функція активної компенсації сили ваги уможливлює процеси як абсолютного, так і відносного спостереження за змінюваними значеннями. При використанні машин CON-TREX® у науковій і дослідницькій діяльності вони задають раніше неперевершені високі стандарти точності вимірів і відтворюваності відслідковуваних параметрів.

Ендопротезування:

Машини CON-TREX® можуть бути використані при проведенні реабілітації літніх пацієнтів, зокрема, після виконаного ендопротезування. Навіть за дуже низьких показників м’язової сили пацієнти можуть проводити активні тренування й підвищувати свою м’язову силу в розумному темпі виконання рухів тіла. Це означає, що втрата м’язової сили і ступеня рухливості суглобів зводиться до мінімуму, і зазначені характеристики або підтримуються на одному рівні, або поліпшуються.

Неврологічна реабілітація:

Якщо відбулося зниження показників трудової діяльності внаслідок неврологічних причин, наприклад, травми головного мозку чи інсульту, робота з реабілітації фокусується на питаннях відновлення координації і контролю діяльності м’язів. Німецьке товариство неврології вимагає ранньої функціональної мобілізації пацієнтів, що зазнали інсульту.

Пристрій CON-TREX® може успішно використовуватися для виконання даного завдання завдяки наявності режиму безупинних пасивних рухів: Уражена кінцівка пацієнта пересувається з використанням пристрою CON-TREX®, у той час як пацієнт може одночасно з цим пробувати здійснювати автономний контроль та переміщення зазначеної кінцівки.

Пристрій CON-TREX® дозволяє проводити одночасну візуалізацію поточних дій, що виконуються пацієнтом, тобто, вправи можуть відображатися на екрані монітора в режимі реального часу – навіть найменші зміни просторового розташування кінцівок відразу ж відображаються на екрані. Це допомагає мотивувати пацієнта та підвищує ефективність процесу реабілітації завдяки активній співпраці пацієнта.

При використанні «класичних» методів тренування зазначеного ефекту вдається досягти лише частково. Тренування в режимі «біологічного зворотного зв’язку», особливо за умов субмаксимальних навантажень, не тільки дозволяють ефективно корегувати м’язову недостатність, але також є і відмінним методом поліпшення координації.

Оптимізовані показники у змагальних видах спорту:

Машини CON-TREX® використовуються у змагальних видах спорту, насамперед тоді, коли необхідно об’єктивно оцінити фізичні дані атлета й оптимізувати послідовність ходу тренувань атлетів, що приймають участь у змаганнях, а також спортсменів вищого рівня.

Завдяки можливості регулярного проведення різних тестів фізичної сили як тренери, так і атлети можуть одержувати точну інформацію щодо ефективності використовуваних методів тренування. У рамках аналізів рухів, що проводяться для оптимізації послідовностей рухів, які є специфічними для певних видів спорту, можуть також генеруватися аналізи конкретних проблем, з використанням комбінованих електроміографічних оцінок.

У процесі реабілітації спортсменів вищого рівня після травм машини CON-TREX® дозволяють забезпечити проведення високоефективних сеансів тренувань і розумно використовувати період післятравматичного відновлення.